• Asiantunteva palvelu
  • Nopeat toimitukset
  • Kotimainen verkkokauppa
  • Aina auki
  • Asiantunteva palvelu
  • Nopeat toimitukset
  • Kotimainen verkkokauppa
  • Aina auki
jyrsijöiden, hiirien, rottien ja myyrien torjuntaan tuotteet torjuntatuote.fi

Jyrsijöiden, kuten rottien, hiirien ja myyrien torjuntaan tarvittavat tuotteet. Laadukas valikoima alan ammattilaisilta.

Jyrsijöiden torjunta

Jyrsijöiden, kuten rottien, hiirien ja myyrien, torjunnassa toimii parhaiten ennaltaehkäisy. Jyrsijöiden pääsy sisätiloihin kannattaa estää tehokkaasti, huolehtia siivouksesta ja jätehuollosta sekä tehdä varastoista jyrsijätiiviitä.

Jos kaikesta huolimatta huomaat jyrsijöiden tekevän tuttavuutta liian lähellä, torjuntatoimenpiteitä on runsaasti. Ensisijaisesti Tukes suosittelee myrkyttömiä keinoja, kuten mekaanisia tai sähköisiä loukkuja.

Tunnista jyrsijä ja valitse torjuntakeino

Onko kotipiirissä asusteleva jyrsijä rotta, hiiri vai myyrä? Esimerkiksi hiirien torjuntaan tarkoitettuja myrkkyvalmisteita ei saa käyttää rottien torjuntaan. Rottien tehokas myrkyttäminen vaatii usein ammattimaisen tuholaistorjunnan apua. Jos rotat siis ovat iso ongelma, ota yhteyttä ESTorjuntaan. Rottia voi torjua tehokkaasti itse esimerkiksi loukuilla.

Jos käytät hiirien torjuntaan myrkkyjä, käytä niitä vain sisätiloissa. Myrkkyjen käytöstä tulee tiedottaa kaikille lähistöllä liikkuville. Käytä myrkkyjen ja kuolleiden hiirien käsittelyyn aina suojahanskoja. Myrkkyjä ei saa käyttää jatkuvasti. Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Myyrille voi virittää pihapiiriin loukkuja, joissa syöttinä toimii esimerkiksi omena tai porkkana. Loukku kannattaa asettaa myyrän käytävään tai sen suulle esimerkiksi muoviputken sisälle, jolloin linnut ja kissat eivät jää pyydykseen. Tehokkaana myyrien karkottimena toimivat myös erilaiset hajukarkotteet. HUOM! Ole kuitenkin tarkkana myyrän tunnistamisessa. Maamyyrä eli kontiainen on rauhoitettu laji eikä sitä saa puutarjoissakaan häiritä. Vesimyyrän torjunta on taasen sallittua.